Култура, Новини, Статии, коментари

Тържествено честване на Деня на хората с увреждания предстои

В работата ми на специален педагог винаги съм срещал най-големи проблеми и неразбиране при интеграцията на деца със СОП /специални образователни потребности/ от страна на родителите на здравите деца и някои от учителите им. Често посочвана причина за това тяхно отношение беше убеждението, че болните деца възпрепятстват и пречат на обучението на здравите. Помощ и съдействие в моята работа получавах от съучениците на децата с увреждане. Те разбираха връстниците си и бяха до тях, въпреки здравословните им проблеми.
Това беше причината да направя проектопрограма, наречена от мен „Денят на единството”, чрез осъществяването на която децата да покажат на възрастните, че няма граници между хората. Идеята беше в училищата да се създадат групи, в които наред със здравите деца да участват и деца със специални образователни потребности, от малцинствен произход и ученик с един или без родител, които чрез подготвени от тях песни, танци или други произведения да покажат своето единство.
Програмата предложих на самоковското общинско ръководство. За моя приятна изненада тя бе приета и веднага започна работа за осъществяването й. След среща с директорите на учебните заведения стартира подготовката за изявата. Идеята е чрез различни творчески инициативи децата да станат съпричастни и толерантни към различните. Всяко учебно заведение, както и детските градини, ще вземат участие със свои изяви.
Не случайно за отбелязване на тази инициатива избрахме 3 декември – денят, който през 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява за Международен ден на хората с увреждания. Това е направено с цел политици и институции да имат постоянна мотивация за предприемане на действия за интеграция на хората със здравословни проблеми в обществото.
С осъществяването на тази програма в общината за първи път тук ще бъде честван толкова масово този ден, а не както досега – само в социалните центрове. Тържеството ще се състои в читалище-паметник „Отец Паисий”, като сцената ще бъде използвана за концертната програма, а фоайето – за изложбите на рисунки и сувенири.
При успех честването може да се превърне в традиционно за града ни и в част от културния календар на Община Самоков. Изграждането на чувство на толерантност у децата и младите хора е единственият начин след време обществото ни да бъде по-зряло и разбиращо проблемите на хората в неравностойно положение.

Лъчезар Л. Стоичков
регионален представител на АРДЕ /Асоциацията на родители на деца с епилепсия/ за Самоков

Leave a Reply