Новини, Шарен свят

Търсим пари от Световната банка за детската градина в 7 квартал

Кметът Владимир Георгиев и директорката на детска градина „Пролет” Искра Радева участваха на 15 юни в конференция в София на тема „Инвестираме отрано в укрепване на системата за ранно детско развитие”.
На форума бяха представени резултатите от проекти, осъществени главно сред т. нар. уязвими общности. Проектът за „социално включване” завърши в края на м. г. Чрез него Световната банка вложи инвестиции за изграждането най-вече на детски градини и центрове за услуги с цел да се подобри готовността на децата за училище. Чрез този проект в Самоков /в двора на НУ „Д-р Петър Берон”/ бяха построени корпус за предоставяне на социални услуги и детска градина.
Корпусът заема част от новата постройка. Спечелено е и финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 338 хил. лв. и е за срок от 2 години и 8 месеца. Ще бъдат назначени специалисти – педиатър, стоматолог, акушер–гинеколог, логопед, специален педагог, рехабилитатор.
По-голямата част от сградата обаче е предвидена за детска градина. Строителството е приключило, но е необходимо да се изградят електрическата и ВиК мрежата, да се поставят подови настилки, помещенията да се боядисат и да се обзаведат. Това изисква сериозна сума, която, както информира Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността”, Общината в момента не може да отдели. Затова кметът Георгиев е използвал столичната конференция, за да постави в личен разговор въпроса пред Тони Томпсън, представител на Световната банка за България. Надеждата е, че през следващия период ще се осигури финансиране за довършване на детската градина и за работата й.

Leave a Reply