Новини, Читателски

Търсят се икономии не там, където трябва…

Ние, българските пенсионери, сме корав народ: строихме, градихме цял живот България и накрая дочакахме нашият труд да бъде ограбен ей така… През годините на т. нар. преход се разпродаде на безценица направеното от нас в продължение на години и десетилетия.
Пенсиите замръзнаха. Само предизборно Бойко Борисов хвърли с шепи стотинки на вдовици и вдовци. И вместо да се замисли на тези болни и страдащи хора как да им помогне, хвърли и една факла в Брюксел, като призова европейците да си побългарят пенсиите.
От смешно по-смешно…
Та коя европейска държава ще клекне и ще зачеркне от историята си граденото с векове?!
Ако става въпрос за икономии и за по-ефективно управление, по-добре е народът да накара управниците да намалят депутатите в парламента наполовина – от 240 на 120. Администрацията също може да се намали поне с 10-15 %. Може да се ограничат и излишните командировъчни на министри, депутати и други висши чиновници. Храната, която консумират управляващите в Народното събрание и по почивните станции, нека да бъде като на всички хора. Нали на времето за това станаха промените!
Ако прибавим малко черен хумор, нека управляващите да си намалят процентите от комисиони при продажба на държавно имущество и тези пари да отиват в хазната, а не в нечий личен джоб.
И ако сега аз не мога да посоча всички пътища за икономии и за увеличаване на бюджета, читателите могат да ме допълнят и да предложат още инструменти, чрез които хазната от една страна да се пълни, а от друга – събраното да се разпределя много по-справедливо.

Райна Бакрачева

Leave a Reply