Обяви

Уведомление на “Телекабел” АД

Уведомяваме обществеността на село Марица и село Радуил, община Самоков, на основание чл. 4 /2/ от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Оптична кабелна линия”, преминаваща през територията на село Марица и село Радуил, община Самоков, в обхвата на път ІІ-82.
„Телекабел” АД – град Пазарджик

xxx

Уведомяваме обществеността на град Костенец и село Костенец, община Костенец, на основание чл. 4 /2/ от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Оптична кабелна линия”, преминаваща през територията на община Костенец, в обхвата на път ІІ-82 и път ІV клас.
„Телекабел” АД – град Пазарджик

xxx

Уведомяваме обществеността на град Долна баня, община Долна баня, на основание чл. 4 /2/ от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Оптична кабелна линия”, преминаваща през територията на град Долна баня, община Долна баня, в обхвата на път ІІ-82.
„Телекабел” АД – град Пазарджик

Leave a Reply