Култура, Новини

Увеличават с 5,5 бройки щатовете в читалищата

Общо 50 ще бъдат субсидираните щатове в читалищата в общината. С 5,5 са увеличени бройките в сравнение с миналата година. Новите щатове, според писмо от Министерството на културата, са за читалищата в Широки дол, Драгушиново, Райово, Белчин, Доспей и Маджаре.
Разпределението на читалищната субсидия бе обсъдено на 21 януари на заседание на специална общинска комисия, назначена със заповед на кмета. В комисията участват гл. експерт „Култура” в Общината Пепа Георгиева и по един представител на всяко читалище от града и района. В заседанието участваха и общински съветници от комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по бюджет и финанси.
Стана ясно, че финансовото осигуряване на една субсидирана бройка за годината възлиза на 6400 лв.
Като плюс в дейността през м. г. бяха посочени новият фолклорен фестивал „Дар от природата” в Говедарци, възстановените Чакърови празници, националните фестивали на самодейните театри и на старата градска песен, организирани от читалище–паметник „Отец Паисий”.
Заради пропуски в дейността им бе предложено на читалищата в Ярлово, Ново село и Самоков /„Светлина”/ да не им се дава цяла субсидирана щатна бройка. Останалите средства бяха разпределени за конкретни изяви между самоковските читалища „Отец Паисий” и „Любословие” и читалищата в Говедарци и Драгушиново – „Христо Ботев” и „Михаил Дашин”.

Leave a Reply