Увеличиха бюджета с 500 бона

С около 480 хил. лв. бяха увеличени приходите и разходите в общинския бюджет за тази година при приемането му от местния парламент на 17 февруари.
Вместо 21 306 485 лв., както предвиждаше проектобюджетът, сумата за приходи и разходи на Общината за годината в крайния вариант нарасна на 21 785 395 лв.
Предложения при обсъждането за отделяне на повече средства за определени обекти направиха Валентин Милушев /ГЕРБ/, д-р Стойчо Гълъбов /Българска социалдемокрация/, Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/, Васил Стоянов и Александър Методиев /ДПС-Евророма/.
След продължителни обсъждания в постоянната комисия по бюджет и финанси с участието на експерти от общинската администрация и на съветниците, дали предложенията, общинарите гласуваха първоначално представеният проектобюджет да се увеличи, като се отделят допълнително 103 хил. лв. за асфалтиране на улици и направа на тротоари в Боровец, Доспей, Продановци, Радуил и др., 99 хил. лв. за асфалтиране на улици в Седми квартал, 120 хил. за медицинско обслужване на социално неосигурени граждани на общината и др.
Решено бе тези суми да дойдат от допълнителни продажби на стоки /главно от Общинското лесничейство/, от нараснали приходи от туристическия данък и от повече продажби на земя.
В крайна сметка бе записано, че Общината трябва да получи през годината 2,51 млн. лв. данъчни приходи и 6,38 млн. неданъчни приходи.
В началото проектобюджетът бе представен от зам.-кмета Радослав Стойчев, който изтъкна, че в работата много ще се разчита и на изпълнението на проектите с европейски пари и на дейностите в областта на екологията. Средствата по европейските програми, които ще се реализират, са на стойност около 15 млн. лв. Основното тук е изграждането на ВиК съоръжения в Доспей и Белчин, реставрирането на древната крепост над Белчин, изграждането на нова детска градина със социален център в Самоков, корекцията на р. Боклуджа в долната й част, преди вливането в Искъра.
Стана ясно, че бюджетът е по-малък от миналогодишния, но не се посяга на образованието и на социални придобивки.
Всички постоянни комисии изразиха съгласие с предложения проектобюджет. Изненадващо след това много съветници започнаха да дават предложения за увеличаване на разходната част, за което вече стана дума по-горе. Инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ реагира остро на многобройните предложения, като заяви, че те стават след като комисиите са се произнесли положително, а са се състояли и много обсъждания преди това с участието на специалисти и на граждани.
Инж. Христо Ярловски /БСП/ поиска тези, които предлагат да се изразходват допълнителни средства, да посочат и откъде ще дойдат въпросните пари.
Кметът Владимир Георгиев вметна, че ако е бил приет предлаганият по-рано еднакъв налог – данък сгради и такса смет за фирмите и гражданите, сега Общината е щяла да бъде малко по-богата, което би дало възможност да се удовлетворят някои допълнителни искания.
Стоян Пашов /”Самоковци за Самоков”/ припомни на колегите си, че и през годината могат да се правят промени и да се актуализира бюджетът, а не непременно в този ден да се губи време и да се търсят в последния момент начини за удовлетворяване на многобройните искания.
Независимо от тези мнения даването на предложения продължи и това наложи да се дадат една след друга две почивки от около два часа, за да може да се обобщят исканията и да се потърсят начини за тяхното удовлетворяване. Стойността на обектите в поименния списък за строителство и ремонт нарасна от 3,33 млн. на 3,49 млн. лв. Близкото бъдеще ще покаже дали в края на краищата записаните цифри са реални и ще се осигурят ли действително пари за осъществяване на всичко предвидено.
По-подробно за бюджета и за обектите от т. нар. поименен списък за строителство и ремонт “Приятел” писа в бр. 11 от 7 февруари, бр. 13 от 14 февруари и др.
Най-подробно новоприетият общински бюджет ще бъде представен в следващия бр. 16 от 24 февруари.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*