Здраве, Новини

Увеличиха работните заплати на медицински специалисти в самоковската болница

Медицинският съвет на „МБАЛ-Самоков” с решение № 10 от 23 юли т. г. е решил да бъдат увеличени заплатите на на медицинските сестри, клиничните и рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите и регистраторите.
Нарастването на заплатата е в размер на 7.51 %. Увеличението на началната заплата, съобразено с класа прослужено време, е 30 лв. Допълнително възнаграждение в размер на още 30 лв. ще получават медицинските специалисти за интензивни грижи и хирургична дейност. Допълнително възнаграждение в зависимост от спецификата на работа получават и анестезиологичните медицински сестри, операционните медицински сестри и операционните акушерки. Допълнителното възнаграждение на лекарите и медицинските специалисти зависи изцяло от качеството на лечебно-диагностичния процес.
От 1 август т. г. болницата има и нов колективен трудов договор и вътрешни правила за определяне на работната заплата.
Методиката за формиране на допълнителните възнаграждения е променена след срещи и обсъждания на ръководството на болницата с работна група, в която са били включени зам.-кметът Сия Шехтанова /упълномощена от кмета/, общинският съветник Венета Галева /съгласно решение на местния парламент/, д-р Драгомир Дряновски от КТ „Подкрепа”, д-р Виолета Москова от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и д-р Светла Скелина, председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз.
Направеното е станало възможно, тъй като по новия финансов стандарт на здравното министерство самоковската болница няма никакви задължения и към август т. г. има положителен финансов резултат.

Leave a Reply