Новини, Шарен свят

Удължават срока за данък сгради и такса смет с отстъпка до 30 юни

Финансовото министерство удължи до 30 юни срока за ползване на 5 % отстъпка от дължимите данъци върху недвижимите имоти и превозните средства – т. нар. данък сгради и такса смет, при условие, че налогът за цялата година се плати в този срок.
Досега и обичайно срокът беше 30 април, но пандемията от коронавируса наложи подобни промени в интерес на гражданите и фирмите.
До 30 юни се удължава срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т. ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.
До 31 май се удължава и срокът за ползване на 5 % отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.
Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април. Срокът пък за ползване на 5 % отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март 2020 г.
Съобщено бе още, че по време на извънредното положение няма да се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП освен в особено важни случаи.

Leave a Reply