Новини, Политика, Туризъм

Удължават с две години договорите на наематели на „къщички” в Боровец

Договорите с наемателите на терени за разполагане на временни търговски обекти в Боровец – т. нар. къщички, ще бъдат удължени с две години. По предложение на кмета Владимир Георгиев общинските съветници решиха да се сключат анекси към договорите със срок от 1 май 2014 г. до 30 април 2016 г. Сегашните договори изтичат на 30 април т. г.
Наемателите трябва да подадат молби за продължаване на договорите най-късно до 30 април, като исканията ще се удовлетворяват само ако са заплатени всички дължими наеми до тази дата.
Новите анекси ще бъдат сключени най-късно до 15 май т. г. За изпълнението на това решение кметът трябва да информира общинарите на сесията през юни.
Наемателите и ползвателите на терени за временни търговски обекти в курорта, които не са изпълнили съответните условия, пък се задължават да освободят терените и да премахнат съществуващите постройки.

Leave a Reply