Удължават с 6 месеца срока за подмяна на личните документи

Срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца.
През този период личните карти ще са валиден документ за самоличност, а свидетелството – също, но само на територията на страната ни.
По желание на гражданите обаче ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.
Удължава се и срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на Европейския съюз и техните семейства.
Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, се удължават с два месеца от отмяната му.

х х х

Част от пенсионерите ще получат великденска добавка към пенсиите си за април. Допълнителната сума е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април е в размер до 363 лв. включително, колкото е и размерът на линията на бедност за 2020 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*