Новини, Шарен свят

Улеснения за безработни да започнат бизнес

Чрез насърчителна мярка на Агенцията по заетостта безработни с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес за производство на стоки и услуги. Кандидатите трябва да представят в Бюрото по труда съответен бизнес проект.
Съгласно закона желаещите могат да вземат наведнъж цялото обезщетение за безработица и то да им послужи за капитал в началото. Ако имат нужда от допълнителна подкрепа, могат да кандидатстват по Националния план за действие по заетостта и да получат средства за квалификация, както и за ползване на консултантски услуги. Ако пък наемат на работа безработен, ще получават и средства за неговото възнаграждение в размер на минималната заплата.

Leave a Reply