Новини, Читателски

Улица и гаражи останаха без осветление

Отдавна изгоря лампата от системата на уличното осветление на ул. “Васил Левски” – на гърба на бившия военен стол, която осветяваше улицата и близките гаражи. Мина се доста време, но никой не предприе мерки за смяна на изгорялата лампа. А в този район има случаи на посегателства. Опасно е и за движещите се в тъмното граждани, особено сега, когато светлата част на денонощието е съвсем кратка.
Една лампа не струва чак толкова много, но сами ние не можем да я поставим. Ето защо очакваме от общинската служба с притежаваната от тях техника да откликнат и да поправят нашето улично осветление.

Елена Борисова
от името на група граждани

Leave a Reply