Новини, Шарен свят

Улица „Отец Паисий” е обновена изцяло

Една от основните улици в града ни – „Отец Паисий” – е обновена вече изцяло. На 26 юли бе положена и маркировката на новоасфалтирания участък от ул. “Захари Хаджигюров” /Легето/ до излаза в южна посока на бул. “България”.
Освен уличното платно ремонтът е включил и тротоарите. През миналата година тук е прокарано трасе за газификация и частично е бил подменен водопроводът. През тази година са направени нови тротоари. Поставени са и нови бордюри, които са боядисани така, че да допринасят максимално за безопасността на движението. С полагането на маркировката, включително на осова линия по средата на улицата, ремонтът като цяло е приключил.

Leave a Reply