Новини, Шарен свят

Уличното осветление ще се модернизира

Снимка: Александър Чавдаров

Националният „Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници“ одобри внесеният от Община Самоков технически проект за подмяна и модернизация на уличното осветление в града и 24-те села в общината. Предстои разглеждането на финансовата част на разработката.
Проектът е на стойност почти 2 млн. лв. Целта е да се внедрят технологии, които спестяват енергия. От Общината уточняват, че не става дума за безвъзмездна финансова помощ, а за своеобразно кредитиране при минимални лихви, като заемът се върне постепенно чрез осъществените икономии при самото осветление. Срокът за погасяване на кредита е до 7 години.
Целта от една страна е градът и селата да бъдат по-осветени, а от друга – това да стане чрез модерни осветителни тела, които спестяват енергия и по този начин се реализират икономии.
Сега за уличното осветление се изразходват почти половин милион лева годишно, а в същото време част от улиците в Самоков и особено в голяма част от селата са без лампи.

Leave a Reply