Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски

Умел разказвач допълва ниша в мемоарната и пътеписната литература

По повод новата книга на Александър Кондоферски

Книгата на Александър Кондоферски „Пътешествия без предизвестия” ще допълни и обогати знанието за съхранената и пренесена през времето родова памет за фамилията Кондоферски. Началото е поставено преди 200 години от родения Захари в рода Пеналски от село Кондофрей, който се установява по-късно в Самоков. Поради рожденото му място самоковци го нарекли Захари Кондофреецо и от там дошло и името Захарий Кондофрейски.
Авторът проследява родовите връзки през времето, разказвайки за двата големи клона на фамилното дърво – на Иван Кондоферски /герой от Балканската война/ и брат му свещеноиконом Христо Кондоферски /полкови свещеник през същата война/. Неговото мото е като посланието на поета Димчо Дебелянов в елегията “Скрити вопли”, че човек трябва да пази родовите си корени, да открие духовните опори на своя живот и да намери себе си.
Александър Кондоферски е строителен инженер по професия, почти целия си живот е посветил на проектантската дейност, но остава верен на мечтата си да пише. В продължение на 15 години публикува в самоковския вестник „Приятел” своите пътеписи и размисли за родовите му корени и интересни случки от живота в Германия, където се установява през 1990 г.
Книгата е в обем от 208 страници. Състои се от три глави: „Венецуела и нашият род”, „Пътуване през времето и пространството” и „Пътешествия из Европа”. Авторът, седемдесет и осем години след своя дядо, продължава делото му за написването на семейната летопис /започната на 7 април 1926 г./.
В предлаганото четиво по обхват и съдържание авторът разкрива съдбата на членове на фамилията, чийто живот протича в много държави на два континента. Във всички разкази прозира принадлежността им към род и Родина и родолюбие в истинския смисъл на думата. Отвежда ни на различни места в света, където се изявява като пътешественик, а Германия ни става по-близка от разказаното.
В структурно отношение материалът е разпределен по следния начин: Започва с въведение, след което авторът ни увлича последователно и в изложението. Следват трите раздела с общо 27 пътеписи, поднесени под различна форма, финалът е с послеслов. В него дава отговор защо книгата е озаглавена „Пътешествия без предизвестия”! И допълва, че вече не се налага някой да ти дава разрешение къде и кога да пътуваш, какви кумири да имаш и как да се казваш!
Първият раздел се състои от осем отделни разказа Преминаваме през невероятна семейна хроника, среща на две поколения самоковци във Венецуела, преживяваме срещите с братовчеди и близки. В „Незабравими екскурзии” е отразена съдбата на близки родственици, променена от превратностите на времето, и поради това понесли удари и преминали през мъчителни изпитания.
Стилът е завладяващ. Авторът с неговата наблюдателност, концентрация на ума, преценка, дължаща се на натрупания опит, води читателя на непознати за него места. В определени моменти се уморяваш да следиш подробностите, но пък те разкриват детайлите и обогатяват картината на разказаното. Така читателят придобива по-ясна представа къде го отвежда авторът.
Не на последно място си заслужава да бъде отбелязано, че авторът за тези петнадесет години е пропътувал по време на своите пътешествия десет пъти обиколката на Екватора. Чиста техническа страна на тези пътешествия без предизвестия. Пет пъти до Венецуела, веднъж до Доминиканската република, три пъти до Тенерифе, веднъж до Мадейра, четири пъти – остров Корсика, веднъж до Сардиния, Египет, Майорка, до Ротердам, Париж, Рощок, Лондон, Виена… Само пътуването до европейски дестинации е с дължина над 250 хиляди километра. Събраните впечатления, споделени с читателите, са неговата награда и утеха за 42 години упорит труд като строителен инженер на територията на две държави – България и Германия.
Пътешествията пешком из Алпите в Германия, Австрия, Швейцария, Италия и Франция са над 6 хиляди часа време, прекарани в лоното на майката Природа. Прехвърляйки страниците на 19 разказа в следващите два раздела на книгата, ставаме съпричастни на всички преживявания сред магията на природните красоти.
Представената книга демонстрира безспорните качества на умел /добър/ разказвач, на своя създател. Книгата вярно интерпретира съхраненото в родовата памет и преживяното през тези пътешествия от автора.
Книгата на Александър Кондоферски допълва една ниша в мемоарната и пътеписната литература. В този смисъл тя е интересно четиво за специалисти в двете области и за широката публика.

д-р Атанаска Тоскова

Leave a Reply