Новини, Образование, Туризъм

Университетски преподаватели обучаваха самоковски ученици

13 ученика от Професионалната гимназия по туризъм бяха обучавани на 29 март от проф. Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара, и доц. Десислава Алексова, и двамата – университетски преподаватели.
Основните теми бяха свързани с предприемачеството и туристическия мениджмънт. Всички обучавани получиха накрая сертификати и бяха поканени заедно с ръководителите им – преподавателите по професионална подготовка в гимназията Надка Николова и Албена Попова, за бъдещи подобни обучения. Проф. Тончев напомни и отдавнашната идея за разкриване на колеж по туризъм в Самоков.
Сегашното обучение бе организирано по покана на общинската управа и специално на Катя Янева, главен експерт “Категоризация, разрешителни и регистрационни режими” в изпълнение на проект “Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм”. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество и инструмента за присъединителна помощ “България – Сърбия”. Водеща организация е асоциацията “Европейско висше училище по хотелиерство и туризъм”. Партньори са Българската туристическа камара и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм

Leave a Reply