Новини, Шарен свят

Ускоряват ремонтите на уличното осветление

Тежката зима, студът, снегът и ледовете, са предизвикали доста аварии и по уличното осветление в Самоков и селата от района. За да улеснят гражданите при сигнализирането за повреди от общинската администрация ще обявят специален телефон, стана ясно през последните дни. Служител ще записва всеки сигнал, включително подателя, адреса, самия проблем и в края на работния ден писмената информация ще бъде предавана на изграденото общинско звено за аварийни ремонти.
Така от една страна ще ускорява извършването на необходимите ремонти, а от друга – ще се упражнява своевременен контрол, за да се избягват евентуални закъснения или подценяване на отделни случаи.
От администрацията казаха още, че на повредите в града ще се реагира по възможност веднага, в селата ще се отива по определен график.
След уточняването му в близко време телефонът за сигнали ще бъде оповестен чрез местните медии и на интернет страницата на Общината.

Leave a Reply