Новини, Шарен свят

Утвърдиха нови съдебни заседатели

С решение на Общинския съвет за съдебен заседател в Софийския окръжен съд е предложена Иванка Малинчева. За съдебни заседатели в Районния съд в Самоков пък бяха избрани Аглика Крушовенска, Василка Георгиева, Галин Йосифов, Елена Борисова-Тотева, Еленка Златева, Любослава Пътникова, Румяна Арнаутска, Славе Бързанов и Стоянка Божкова.
Предложенията към съвета бяха направени от Постоянната комисия на местния парламент по законност, обществен ред и общинска собственост, в която участват Емилия Атанасова, Асен Славчев, Мая Христева, Николай Кокалов и Спас Кордев.
Мандатът на сегашните съдебни заседатели изтича през февруари. Изборът на новите се е забавил заради изборите през есента и недостатъчният брой желаещи.

Leave a Reply