Новини, Шарен свят

Утвърдиха 42 работодатели за 105 работни места по „Подкрепа за заетост”

Съветът за сътрудничество утвърди на 17 октомври списък на 42 работодатели, предлагащи общо 105 работни места, каквато е квотата на Общината по проект „Подкрепа за заетост”.
Първоначално са били подадени заявки от 79 работодатели за 343 работни места по проекта в т. нар. реален сектор. Съветът е разгледал заявките на 64 работодатели, тъй като 10 от кандидатите междувременно са се отказали, а 5 са отпаднали поради административни причини.
От Бюрото по труда казаха на 20 октомври, че ще насочат съответните безработни към 42-ата работодатели. При утвърждаването ще се сключат договори за 6 месеца. През това време работниците ще получават възнаграждение по т. нар. минимален осигурителен праг, както и допълнителни плащания, осигурени от държавата. Работодателят няма да има финансови задължения.
Междувременно стана ясно, че в края на септември са приключили работа назначените през март от 32 работодатели 108 работници в реалния сектор.

Евгения Попова

Leave a Reply