Новини, Политика, Туризъм

Участваме в туристически преглед-конкурс

Общината ще участва в национален преглед-конкурс „Общините за развитието на туризма”. Организатор е консорциум „Еврорегион” със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Стремежът е да се активизират местната власт и туристическият бизнес в интерес на развитието на регионите, като се разкриват нови работни места и се подобрява стандартът на живот в отделните градове и райони.
Съгласно регламента ще се оценяват всички местни туристически дейности, като самите общини са разделени в три основни групи – големи, средни и курортни. Общинските администрации пък ще имат право да правят и номинации на дружества, работещи в сферата на туризма.
На специален форум накрая ще бъдат представени добрите практики в туризма и ще се разискват проблемите и предстоящите задачи.
Първенците в прегледа-конкурс ще бъдат наградени.

Leave a Reply