Новини, Образование

Учебната година започва със затягане на дисциплината

В Елин Пелин на 13-и се състоя традиционното септемврийско съвещание на директорите на училища от Софийска област, ръководено от началника на Регионално управление на образованието Христо Андреев.
Предстоящата учебна година ще премине в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1 август т. г. и е свързан с промени в наименованията на училищата, структурата на средното образование, административната работа, документацията и др.
Резултатите от последното национално външно оценяване след 7 клас са най-ниските досега. По математика например средният успех е 3.12, 42 % са слабите оценки и само 2.7 % – отличните. Не са обнадеждаващи резултатите от зрелостните изпити.
Ще се затяга дисциплината в училище – отсъствията ще се отчитат в РУО всеки месец, ще се правят повече и внезапни проверки за присъствието на учениците в клас, във всяко училище ще се води регистър на застрашените от отпадане ученици.
Бившият Ресурсен център за Софийска област вече е Регионален център за приобщаващо образование с директор Клара Милошева. Ресурсните учители вече няма да се назначават от центъра, а считано от 1 януари 2017 г. – от директорите на училищата.
Най-непосредствената задача на директорите е подготовката и защитата на Списък-Образец 1 и 2, които освен в електронната платформа Админ ще съществуват и на хартиен носител.
На 16 септември в София предстои подобна среща с директорите на детските градини.

Жулияна Костова
гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Leave a Reply