Новини

Учебните часове – вече и по 40 минути

Учебните часове могат да бъдат и по 40 минути – реши правителството. Става въпрос за прогимназиалния курс при целодневна организация на учебния процес. Съкращаването с 5 минути на учебния час ще става с разрешение на началника на регионалния инспекторат на образованието. Целта е краят на учебните занятия и времето за пътуване да се вместват в рамките на светлата част на денонощието.

Leave a Reply