Новини, Образование

Учениците ще получават оценка върху проекти

Нови оценки от 1 до 12 клас се въвеждат от новата учебна година. Те ще са за проекти, върху които учениците ще са задължени да работят по всички предмети.
През учебната 2012/2013 г. ще има промени и в националното външно оценяване по български език и литература в четвърти клас. Целта е да се отчетат по-пълно уменията на учениците за възприемане и обработване на информацията.
По математика, човекът и обществото и човекът и природата външното оценяване отново ще е с тестове. Задачите ще са 19 и някои от тях ще изискват непременно логическо мислене, новаторски подход и инициативност.
Промени ще има и при националното външно оценяване в седми клас – в природните и обществените науки, както и в чуждите езици, където е констатирано подценяване в досегашната работа.
В държавните зрелостни изпити за 12 клас промени няма да има.
В новите учебни програми се предвижда до 60 % от учебното съдържание да е отделено за теоретични знания, а 40 % – за практически упражнения.

Leave a Reply