Новини, Шарен свят

Ученици гостуваха на Общината в Ден на отворените врати

12 октомври е празник на българските общини. По този повод в Община Самоков понеделник бе обявен за Ден на отворените врати. Интерес към инициативата проявиха абитуриенти от ПГ „Константин Фотинов” и ПТГ „Никола Вапцаров”. В сградата на Общината те разговаряха с ВРИД кмета Васил Сайменов, секретаря Ангелина Вангелова и гл. експерт „Образование” Жулияна Костова.
Г-н Сайменов поздрави гостите и подчерта, че идеята да се поканят млади хора е свързана с дейността на Общината: над 30 младежи са работили по програмата „Старт в кариерата”, като голяма част от тях са останали да работят и след изтичане на срока; направени са в града нови спортни площадки, други са обновени; постигнато е споразумение с „Бороспорт” за безплатно ползване на лифта в Боровец от самоковски ученици; за малчуганите от детските градини родителите плащат 1/5 от необходимата за издръжка цена, а останалите 4/5 поема Общината. ВРИД кметът добави, че много малко са общините като нашата, които имат плувен басейн, зимна пързалка, скейтпарк, спортна зала, фитнес на открито. Самоковска община първа е възстановила ученическите спортни школи с 15 щатни места за треньори.
Г-жа Вангелова изрази вълнението си, че млади хора са проявили интерес към работата в Общината и запозна присъстващите със структурата и характера на дейността в администрацията, в четирите дирекции, разказа и за взаимодействието между Общинския съвет и администрацията.
Жулияна Костова пожела на абитуриентите успешно дипломиране и реализация и изрази надежда, че след като завършат образованието си, самоковските младежи ще се върнат да работят в родното си място.
Учениците пък изразиха удовлетворението си, че градът през последните години все по-хубав, по-свеж, с по-добри възможности за спорт и отмора. Младите хора поставиха и въпроси, свързани с опазване на направеното, състоянието на ски шанцата, бъдещето на старата сграда на болницата, необходимостта от повече паркоместа и перспективите на подземния гараж под сградата на Общината, нуждата от по-нататъшно увеличаване на спортните съоръжения и изграждане на екопътека на Ридо.
В. Сайменов поясни, че по повече от поставените въпроси се работи, има и готови проекти и Общината при най-малката възможност ще кандидатства за финансиране по европейски и национални програми.
Учениците разгледаха с интерес заседателната зала, кабинета на кмета и витрината във фоайето със снимки и справки за направеното през мандата на всеки от кметовете от Освобождението до наши дни.

Евгения Попова

Leave a Reply