Ученици залесяваха на Ридо

Над 500 момчета и момичета от самоковските училища се включиха в кампанията по залесяване на Общинското лесничейство, посветена на Седмица на гората.
Активно участваха учениците и учителите от учебните заведения „Авксентий Велешки”, „Св. св. Кирил и Методий”, „Христо Максимов”, „Неофит Рилски”, „Отец Паисий“, „Константин Фотинов”.
Лесничейството предварително бе закупило 1500 фиданки и бе подготвило терасите за засаждането им на т. нар. сухо петно, където преди това дърветата там, нападнати от корояди, са били изсечени, за да се предпазят останалите растения. На оголения терен служители на лесничейството показваха на учениците как се подготвят и засаждат фиданките. Самите фиданки бяха от черен бор, каквито са били и премахнатите болни дървета.
Кампанията имаше по-скоро образователна цел, както и да възпитава у младите хора отговорно отношение към природата и опазването на околната среда.

Можете да харесате