Новини, Образование, Туризъм

Ученици от Благоевград се запознават с Бели Искър и Седемте езера

Чрез осъществяването на две образователни екологични програми ученици от от благоевградската гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ се запознаха с биологичното разнообразие, резерватите и другите забележителности на парк „Рила” – най-големият национален парк в страната ни.
Програмите включваха маршрути по екопътеката по долината на р. Бели Искър, циркуса на Седемте рилски езера и еко маршрута „Двете ели“ на територията на парка.
Чрез беседи и практически занимания експерти от парка представиха природните дадености на региона и дейностите по опазването и управлението на парка в Посетителския информационен център в Самоков и в Посетителския център в Паничище. Обсъдени бяха въпроси, свързани с мерките за опазване на животните и растенията, популяризирането на природозащитните дейности, правилата за поведение в защитената територия.

Leave a Reply