Ученици от Гимназията по туризъм ще бъдат пак на практика в Германия

Вече няколко поредни години Професионалната гимназия по туризъм печели проекти по ОП “Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо Да Винчи“, “Мобилност”, благодарение на които наши възпитаници през летните месеци са провели обучителни практики в Германия, Франция и Великобритания.
И за учебната 2012-2013 г. гимназията спечели проект „Немски опит в организацията и провеждането на алтернативен туризъм“. Този успех има еквивалент на победа в колективните спортове, а в отбора-победител участваха с всеотдайност и професионализъм преподавателите Евелин Заркина, Диана Карабожилова, Надка Николова, Ивелина Димитрова, Рубина Димитрова и Станка Войнска под ръководството на директорката Теопия Цаловска. Участници в проекта са 20 ученика и 3 резерви от 11-а и 12-а клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.
Учениците ще се запознаят с европейския опит в областта на алтернативния туризъм, като усвоят съвременните методи и техники за разработване на програми за организиране и провеждане на културен, спортен, кулинарен, еко- и хоби туризъм. Преди обучението в Германия на учениците ще бъде проведена педагогическа, езикова и културна подготовка. Обучителната практика е три седмици. Наш партньор е институт в гр. Кемниц, провинция Саксония, който е с голям опит в професионалното обучение и има договорни отношения с хотели и туристически агенции. Под ръководството на висококвалифицирани наставници нашите ученици ще усвоят немския опит; ще повишат езиковата си компетентност, ще обогатят мирогледа си чрез опознаване на чужда култура и друг начин на живот.Участниците в проекта ще увеличат шанса си за професионална реализация не само в България, но и в страните от ЕС. Мобилността в Германия ще повиши самочувствието им, ще ги мотивира за учение и професионално усъвършенстване.

Красимир Димитров

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*