Новини, Образование

Ученици от СУ „Отец Паисий” сътвориха атрактивен екопоход

Петокласници и шестокласници от СУ „Отец Паисий” /включени в целодневната организация на учебния ден/ съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведоха на 14 октомври новаторски и атрактивен екопоход.
Децата имаха интересни преживявания, като преодоляха предизвикателства и провокации и си формираха оценка за опасността от употребата на наркотици. Образуваните три отбора търсиха съкровища, участваха във викторини и победителите заслужиха награди.

Leave a Reply