История, Култура, Новини, Образование

Ученици преписваха с писалка и мастило Паисиевата “История”

За седма поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира Национална библиотечна седмица, която се проведе от 14 до 18 май и включи разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страна.
Тъй като тази година се навършват 250 г. от написването на „История славянобългарска”, много от изявите на самоковската библиотека “Паисий Хилендарски” са посветени на книгата и на нейния автор.
Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” под ръководството на Рени Малчева се докоснаха на 15 май до възрожденския дух на Паисий, като се опитаха да препишат част от неговата „История” с писалка и мастило.
Надвесени над книгата, с желание и интерес децата редяха буквите. Това бе необикновено преживяване за младите родолюбци.
Главният библиотекар Албена Ихтиманска в началото запозна учениците с историята на възникването на книгата, за това как преди столетия книгите са правени изцяло ръчно, на папирус, на пергамент и много по-късно вече на хартия.
Основната цел на кампанията “Библиотечна седмица” бе да се привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките като хранилища на книжовното наследство на нацията и портали за неговото популяризиране.

Емилия Станоева

Leave a Reply