Новини, Образование

Ученическа борса

В зала „Самоков” на 30 май кметът Владимир Георгиев откри ученическа борса. Всички гимназии бяха подготвили кътове с рекламни материали, а от Професионалната гимназия по туризъм бяха осигурили и почерпка. Всеки посетител, завършващ основното си образование, можеше да добие – на 30 и 31 май – представа за условията за обучение в средните училища през учебната 2018-2019 г.
В ПГ „Константин Фотинов” е обявен прием за профил „Природни науки” с интензивно изучаване на английски и за профил „Хуманитарни науки” с интензивно изучаване на немски.
В Гимназията по туризъм приемът е по професия „Ресторантьор” със специалност „Кетъринг” с разширено изучаване на английски и специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение” с изучаване на руски; професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” с разширено изучаване на английски.
В ПТГ „Никола Вапцаров” прием ще има по специалностите „Системно програмиране” и „Икономика и мениджмънт” – и двете с разширено изучаване на английски, „Компютърна техника и технологии” и „Електрообзавеждане на производството” – и двете с разширено изучаване на руски.
В СУ „Отец Паисий” ще има прием за две професионални паралелки – специалности „Електронна търговия” и „Спедиция, транспортна и складова логистика”.
Документите за кандидатстване и в 4-те училища се подават в училището-гнездо – НУ „Станислав Доспевски”, от 20 до 26 юни. Всеки кандидат трябва да представи заявление по образец и копия на служебна бележка с резултати и на свидетелство за завършено основно образование, а за професионалните гимназии – и копие на медицинска бележка.
В ПГ „Константин Фотинов” ще има и прием за профилирана природо-математическа паралелка в 5 клас. Крайният срок за подаване на документи е 22 юни. От гимназията казаха, че родителите могат да подават и онлайн заявления за кандидатстване на ученици след 7 клас на адреси: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно – независимо през кой от тях се подаде заявлението, то ще бъде прието.

Евгения Попова

Leave a Reply