Новини, Образование, Туризъм

Ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат”

Дирекцията на Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, Регионалното управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград организират за 11-а поредна година националния ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи; да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.
Стремежът е да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да се провокират въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и популяризирането на неговото уникално природно богатство.
В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страна в отделни направления и възрасти:
рисунка: І – ІV клас, V – VII клас и VIII – XII клас
разказ: V – VІІ клас
есе: VIIІ – ХІІ клас
фотография: I – XII клас
мултимедийна презентация: V – VII клас и VIII – XII клас
приложен екодизайн: V – VII клас и VIII – XII клас
Във всяко направление и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда) и по две поощрения.
Откриването на изложба, отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се състоят на 22 ноември 2019 г., петък, в  Благоевград.
Крайният срок за изпращане на творбите е 11 ноември 2019 г., понеделник, на пощенски адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” № 1 /Младежки дом/, п. к. 152, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“, на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Новини“ и в Туризъм, Интерпретация и образование>Интерпретация и образование> Образователни дейности, както и на страницата във фейсбук Национален Парк Рила.

Leave a Reply