Новини, Образование, Туризъм

Ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

Дирекцията на Национален парк „Рила“, в партньорство с други организации и институции, организират национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.
Могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците съгласно статута са: с рисунка – І-ІV и V-VІІІ клас, с разказ – V-VІІІ клас, с есе – ІХ-ХІІ клас, с фотография – I-XII клас.
Крайният срок за изпращане на творбите е 4 ноември 2016 г. на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п. к. 152, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Във всяко направление от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда) и по три поощрения. Откриването на изложбата с рисунките и фотографиите, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състоят на 25 ноември 2016 г. в Благоевград.
Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на НП „Рила“: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Новини“, и в Администрация > Интерпретативни програми и образование > Образователни дейности.

Leave a Reply