Училищата остават затворени най-малко до 13 април

Удължава се неприсъствената форма на обучение в училищата поне до 13 април, информираха на 24 март от Министерство на образованието и науката.
На учителите са дадени указания как да се продължи учебният процес в условията на извънредно положение.
Занятията ще се извършват, както в последно време, по електронен път – обучението ще бъде дистанционно. На учениците ще се дават дневни, седмични и с по-дълъг срок задачи. Конкретната работа ще се съобразява с наличието на електронни устройства във всяко семейство, както и на интернет, със здравословно допустимото време за дейност пред екран и пр. По преценка на учителите преподаването на нови знания ще се редува с уроци за упражнения, повторение, обобщение и др.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*