Новини, Шарен свят

Училища “Европа” са вече оторизиран изпитен център на Кеймбридж

От първия звънец до последния сертификат – това е формулата на обучение по английски език във веригата училища “Европа”. Идеята е детето да „прогледне” английската азбука с училище “Европа” и подготвяно качествено – ниво по ниво през годините – да защити със знанията си престижните сертификати на Кеймбридж.
През юли т. г. веригата училища ”Европа” бе оторизирана от университета Кеймбридж с високата привилегия да провежда изпитите за своите сертификати. “Европа” е сред четирите езикови вериги в България, които завоюваха това право. Не случайно най-старата чуждоезикова верига в страната бе избрана сред 20-те кандидатствали. Показателите, които определиха избора, са: дълъг опит /17 години училища „Европа” са на пазара/, мащаб и капацитет /52 учебни бази в страната, качество на обучението – веригата е отличена с европейския езиков знак за качество/, дългогодишен опит в подготовка за изпитите на Кеймбридж и изпитните резултати.
Българските кандидати за сертификатите са с едни от най-високите изпитни резултати, а учениците на „Европа” са винаги сред призьорите. Четирима възпитаници на училище „Европа” – Самоков /общо 80 за Софийския регион/ защитиха през юни т. г. със знанията си сертификати на Кеймбридж. Скоро те официално ще им бъдат връчени на тържество в София.
Първата изпитна сесия, която ще бъде проведена в училища „Европа”, е през декември т. г. Администриране, организация, осигуряване на преподаватели и квестори, обработка на документацията са сред сериозните нови ангажименти, които предстоят. Най-важното обаче е учениците да бъдат подготвени за отговорните изпити. Самите изпитни тестове ще бъдат изпращани в Кеймбридж и ще бъдат, както досега, проверявани и оценявани от специалистите на английския университет.
Снежана Ивайлова
директор на училище “Европа” – Самоков

Leave a Reply