Новини, Образование

Училище и детски градини ще се разширяват

Общината е подготвила и внесла четири проекта, с които ще кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието и науката по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022 г.
Един от проектите, на стойност почти 300 хил. лв., предвижда да се издигне пристройка за столова и две класни стаи в двора на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.
Останалите предложения са за детски градини. Проектът на „Детелина” планира да се изгради двуетажна постройка и да се преустрои част от сегашната сграда, за да може да се оформят физкултурен салон, мултифункционално пространство и да се създадат условия за работа на още една група. Общата стойност на проекта е 854 хил. лв., като част от тях – 254 хил. лв., ще представляват собствено финансиране.
Проектът за ДГ „Пролет” предвижда да се довърши и оборудва съществуващата сграда в двора на ОбУ „Неофит Рилски” /база 2/. Така ще могат да се разкрият три нови групи към детската градина. Стойността на проекта е 1 240 678 лв., от които собственото участие на Общината възлиза на 340 678 лв.
От „Зорница” пък планират изграждането на пристройка със съответно оборудване, детски съоръжения и оформянето на площадка за безопасност на движението. В пристройката ще могат да се разкрият две нови групи. Стойността на този проект е 280 хил. лв.

Leave a Reply