Новини, Образование

Училище „Св. св. Кирил и Методий“ почва работа по 4 проекта

Общо 4 проекта по национални програми на Министерството на образованието и науката спечели ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Темите са “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Културните институции като образователна среда” – за учениците от началния етап, “Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“, “Заедно в грижата за всеки ученик” с два модула –  “Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта” – за учениците от началния етап и “Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап”.
Предстои много работа за осъществяване на самите проекти, а за момента е важно и това, че усърдната дейност за подготовка на проектните предложения е била възнаградена с тяхното приемане.

Leave a Reply