Училище „Св. св. Кирил и Методий“ почва работа по 4 проекта

Общо 4 проекта по национални програми на Министерството на образованието и науката спечели ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Темите са „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ – за учениците от началния етап, „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“, „Заедно в грижата за всеки ученик“ с два модула –  „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ – за учениците от началния етап и „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.
Предстои много работа за осъществяване на самите проекти, а за момента е важно и това, че усърдната дейност за подготовка на проектните предложения е била възнаградена с тяхното приемане.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*