Новини, Образование

Учителите-синдикалисти от областта се съвещаваха в Самоков

В хотел „Арена” на 18 октомври се състоя традиционното есенно съвещание на учителските синдикални ръководства от Софийска област. Домакин беше Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в Самоков с председател Бойка Михайлова. В съвещанието участваха председатели на общински коъординационни съвети, председатели и секретари на синдикални организации. Тук бяха и Виолетка Петкова, гл. експерт в организационното направление в централата на СБУ и отговорник за Софийска област, и експерт юристът Павлина Петрова.
Присъстващите бяха поздравени от зам.-кмета Люба Кленова.
Бойка Харалампиева, председател на Сдружението за учителска взаимопомощ, запозна синдикалистите с историята на сдружението и разясни как се става негов член.
В. Петкова представи основните политики на СБУ, приоритетите на синдиката и акцентира на новите документи, отнасящи се до предучилищното и училищното образование.
Специално внимание бе отделено на темата за младите учители и наставничеството. Подчертано бе, че СБУ е инициатор за разработване на Стратегия за възпитателната работа в училище. Обърнато бе внимание и на професионалната квалификация на преподавателите.
Благодарност бе изказана на участниците от Самоков, Ботевград и Правец в Учителската спартакиада в Албена, конкурса в „Камчия”, национални конференции и др.
Подчертано бе, че организационното състояние на синдикалната организация в Софийска област е много добро. Няма проблеми със социалните плащания и диференцираното заплащане. Приети са нови синдикални членове.
П. Петрова коментира отрасловия колективен трудов договор от 11 юни 2018 г. Припомнени бяха възможностите, при които учителите могат да се пенсионират – по-рано и по общия ред. Разгледани бяха практически казуси от професионален и организационен характер. През втория ден работата на съвещанието продължи с индивидуални консултации с еспертите.
Общинските синдикални ръководители споделиха, че в училищата има добър микроклимат и новата учебна година е започнала спокойно. Всички бяха единодушни, че съвещанието е било много полезно и благодариха на еспертите за професионализма и компетентността.

Бойка Михайлова
председател на Общинския координационен съвет на СБУ

Leave a Reply