Здраве, Новини, Образование

Учители и служители ще оказват първа помощ

В ПТГ „Никола Вапцаров” на 21 април бе проведено обучение на педагози, служители и медицински специалисти от училищата в общината в изпълнение на регионалния проект „Първа долекарска помощ при спешни състояния”. Организатор бе дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ /Регионалната здравна инспекция/ в Софийска област.
„Хората трябва да имат поне елементарни познания и да не ги е страх да окажат помощ на нуждаещ се човек. Често първите минути са решаващи за живота на пострадалия. При ставащите напоследък инциденти в училищата възрастните трябва да реагират адекватно”, сподели младши експерт Лариса Ченгелова от РЗИ.
„Вярвам, че ползата от днешното обучение ще бъде голяма”, заяви пък Иван Стоянов, инспектор в дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към инспекцията.
Присъстващите бяха обучени от лицензирани лектори от Българския червен кръст. Имаше и практически занимания. Спазени бяха изискванията, произтичащи от съответните европейски стандарти.

Leave a Reply