Новини, Образование

Учители като Веска Терзийска са съвременните будители

Изразявам дълбоката си признателност към труда, отговорността и всеотдайността на Веска Терзийска, класен ръководител на ІV-а клас в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Високо оценявам работата, професионализма, творческият хъс, личните качества, човешкото и майчино отношение на г-жа Терзийска.
Тя е педагог, който наруши съботния си почивен ден на 20 февруари,
пропътува разстоянието от местоживеенето си до мястото на състезанието /от с. Бели Искър до Самоков – НУ „Станислав Доспевски”/, ангажира времето и вниманието си, за да каже на детето ми: „Венеса, аз вярвам в теб, спокойно, ще се справиш” в най-важните минутки за мотивация на детето и преодоляване на напрежението, породено от изпитния формат на състезанието. /Венеса Кроснева се класира на общински и с участие на областния кръг на националната олимпиада „Знам и мога”/.
Благодарение на обучението и грижата на госпожата към децата те придобиват знания и умения, опит и увереност. Стимулирането на творчески изяви в различни направления подготвят децата за живота. Дейностите, избрани от г-жа Терзийска, оставят най-дълготрайните следи в детското съзнание, защото са съпроводени с незабравими моменти – участия в конкурси, олимпиади и други изяви.
Използваните креативно-иновационни методи и техники възпитават у нашите деца умения, с които да изпреварват конкурентите си и след години да могат да се реализират по-успешно на житейската сцена.
Думите „Благодаря ви, г-жо Терзийска!” не са достатъчни да изразят признателност за това, че тя възпитава подходящите качества у децата, които ще им позволят да създадат бъдещето, за което мечтаят.
Надявам се Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат – София област, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и другите образователни институции да търсят, ценят, мотивират и награждават учители като г-жа Терзийска – те са новите български будители!

Биляна Стамова

Писмото е изпратено до директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Георги Панев с копие до В. Терзийска, Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието в Софийска област.

Leave a Reply