Новини, Образование, Туризъм

Учители от Германия обмениха опит с колеги в три самоковски училища

Учители от немския град Потсдам гостуваха в края на миналата седмица в Самоков във връзка с изпълнението на образователния проект за пестене на енергия в училищата „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво”, изпълняван в България от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ като част от широка европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Германия.
Педагозите от Потсдам обмениха опит с колеги от ОУ „Христо Максимов”, СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев”, като споделиха мнения как да се намали потреблението на енергия в училищните сгради.

В проекта от българска страна участват училища от Велико Търново, София, Павел баня и Самоков, в които Екофондът финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите.
Част от проекта на международно ниво са образователни институции от Чехия, Румъния, Германия и България, а в подобни дейности участват още Гърция, Полша и Португалия. Прекият партньор на Екофонда за дейностите в България е берлинският Независим институт по околна среда, с който през последните години е изпълнена пилотната фаза на  инициативата.

Leave a Reply