Новини, Образование

Учители ще прехвърлят „Мостове на културния диалог”

Проект „Мостове на културния диалог” бе представен на 11 ноември в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.
Целта е да се осигури успешна реализация на деца и ученици от ромското етническо малцинство в общината, като се създадат условия за равен достъп и се засили мотивацията им за включване в образователната система и социалния живот. Трябва да се създадат и условия за включване на семейството в интеграционните процеси, като се използват атрактивни форми на изява. Работата ще се съобрази с необходимостта от осигуряване на по-голяма толерантност към учениците-роми. Предвижда се и специализирана подготовка на учителите.
В изпълнението на проекта ще бъдат включени 150 деца и ученици и 50 родители от ромския етнос.
Екипът за работа по проекта е в състав: Даниела Трохарова – ръководител, Валерий Белухов – координатор, Диана Панчева – счетоводител и Росица Пенчева – технически сътрудник.
В изпълнението на проекта ще участват клуб „Моят приятел компютърът” с ръководител Ирина Бонева, танцова формация „Самодиви” с ръководител Димитринка Василева, фанфарната музика към училището с ръководител Даниела Георгиева, детски хор с ръководител Даниела Иванова и клуб „Заедно да опознаем родината” с участието на преподавателите Щупалова, Хаджийска, Генадиева, Стоянова, Найденова, Спасова, Крамарска, Динева, Таинова, помощник-директорите Дамянова и Оцетова, и директорът Чамов.
Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 89 795 лв. Планираните дейности са в съзвучие с целите на прироритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Евгения Иванова

Leave a Reply