Новини, Образование

Учителката Василка Байтасова от ОУ „Христо Максимов” бе на обучение в Швейцария

Преподавателката по природни науки в ОУ „Христо Максимов” Василка Байтасова е имала невероятната възможност за повишаване на квалификацията си, предоставена от международната изследователска институция CERN (Conseil Europeen pour Recherche Nucleaire) в Женева в края на юли. Байтасова е била включена след конкурс в група от 35 учители по природни науки от цялата страна.
Обучението в Европейския център за ядрени изследвания е осъществено по националната програма «Развитие на педагогическите специалисти» и финансирано от Министерството на образованието и науката. Ръководител на обучителната програма от българска страна е Свежина Димитрова, директор на астрономическата обсерватория и планетариум «Николай Коперник» във Варна.
CERN обединява усилията на европейските страни за изследвания за мирни цели в областта на физиката на елементарните частици. Днес това е най-големият комплекс от ускорители в света.Учените там изследват структурата на Вселената, изобретяват нови технологии, подготвят млади научни работници, обединяват на практика нациите чрез наука, като използват най-сложни научни инструменти – ускорители и детектори, за да изследват базовите съставки на Вселената. Стремежът е да се открият отговори на някои основни въпроси пред науката: От какво е съставена материята? Какви са свойствата на пространството, времето и материята? Какво ще се случва във Вселената?
CERN е основан през 1954 г. от 12 европейски страни. Сега броят на страните-членки е 23. България членува в тази организация от 1999 г. Предстои да се чества 20–годишнината от членството ни.
,,Слушахме лекции, гледахме презентации и посетихме детекторите  ATLAS и CMS (където българското участие е най-голямо). Имахме уникалния шанс да слезем на 100 метра под земята. Попаднахме в Центъра на HACA, в Контролния и Компютърния център на CERN. Видяхме компютъра, където се е родил WWW (WOPLD WIDE WEB). Придобихме представа за GRID технологиите, където се съхраняват огромни количества данни, получени от ядрените изследвания и за работата на ускорителите на елементарни частици и системите за управление”, разказа самоковската преподавателка.
Учителката обясни, че в ускорителите – Големият адронен колайдер и Супер протон синхротронът, се осъществяват сблъсъци на протони, а четири детектора наблюдават и записват резултатите.
Обучаваните са правели опити и анализи. Малко известно е, че много от откритията в CERN се използват за протонна терапия на онкологични заболявания и нуклеарна диагностика. Музеят на физиката на елементарните частици „Микрокосмос” пък представя виртуално раждането на Вселената след големия взрив.
„Благодарна съм на българските учени в комплекса, които ни помогнаха да се докоснем до тази магия”, заключи Байтасова.
Тя сега е мотивирана не само да бъде посланик на CERN сред учениците и колегите си, но и вдъхновител, който събужда интереса на младите хора към природните науки и към модерната наука и подпомага творческото им мислене. Може би някои от тях ще изберат в бъдеще професията на изследователя и един ден, преследвайки мечтите си, ще продължат делото на българските учени в CERN.

Leave a Reply