Новини, Образование

Учителката Василка Байтасова участва в две международни конференции

Преподавателката по природни науки в ОУ „Христо Максимов“ Василка Байтасова участва с пленарен доклад в 48-ата национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема „Актуални тенденции в химическото образование“. Конференцията се състоя от 25 до 27 октомври в София под патронажа на Министерството на образованието и науката, СУ „Св. Климент Охридски“, Регионалното управление на образованието в София и Съюза на химиците.
Български и чуждестранни научни работници и учители по химия споделиха на форума подходи и практики в съвременното химическо образование по темите: „Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица”, „Развитие на ключови умения чрез обучението по химия”, „Държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи”, „Иновативни практики и изследвания”.
На конференцията присъстваха и учители от САЩ.
В. Байтасова участва по-рано през месеца – на 10 и 11 октомври, и в Третата национална конференция с международно участие по природни науки, техники и технологии „Европа – територия на знанието“. Форумът премина под патронажа на просветния министър Красимир Вълчев и бе организиран по националната програма „Квалификация“ в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Института по роботика към БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.
Участваха представители на образователния офис на ЦЕРН /Европейската лаборатория за ядрени изследвания/ в Швейцария, на образователни институции и регионални управления на образованието, учители и др.
Конференцията бе посветена на 20–годишнината от включването на България в ЦЕРН. Състоя се пленарна сесия с доклади на учени. Вторият ден бе посветен на практико-приложна сесия с доклади на учители, посетили Европейската лаборатория. В докладите бяха споделени впечатления от обучението, опит и добри практики.

Leave a Reply