Новини, Шарен свят

Учредиха сдружение „Милост за слабите”

Софийският окръжен съд регистрира сдружение „Милост за слабите” като юридическо лице с нестопанска цел. Членове на управителния съвет на сдружението са Кирил Андонов, Димитър Бързанов, Любов Хаджийска, Валентин Николов и Лиляна Колева. Председател е Кирил Андонов, а секретар – Димитър Бързанов. Адресът е „Никола Образописов” 1.
Целите на сдружението са да подпомага социалната интеграция и социално слабите, да съдейства за утвърждаване на гражданското общество и на духовните ценности, да стимулира гражданското участие в местното самоуправление, да създава условия за публично обсъждане на обществено значими проблеми, да осъществява граждански контрол и др.
На сметката на сдружението могат да се внасят средства за подпомагане на социално слаби наши съграждани и за други начинания в обществена полза, за които сдружението ще дава публичен отчет.
Сметката на новото сдружение в „Банка ДСК” ЕАД е: IBAN BG18STSA93000022128861, BIC STSABGSF.

4 Comments

 1. Кирил Бонев - председател на сдружението

  Поради различната интерпретация от читателите на целите на сдружението,цитирам дословно нашите цели,а именно:
  1. Развитие и утвърждаване на гражданското общество(стимулира гражданското участие в местното самоуправление,съдейства за защита на правата и достойнството на гражданите,създаване на условия за публично обсъждане на социално значими проблеми в т.ч.и екологични,упражнява граждански контрол върху дейността на съответните местни и държавни органи,подпомага личностната реализация и социално слабите, работи за реализацията на проекти свързани с развитието на гражданското общество със сродни организации). Дейността на такива неправителствени организации като коректив е наложителна, поради многобройните разминавания на обществените очаквания и дейността на местната власт.

 2. Кирил Бонев - председател на сдружението

  Благодаря на Лили Шуманова за поздравленията!

 3. Кирил Бонев - председател на сдружението

  СВЕТЛА,СТОЯНВА,БЛАГОДАРИМЕ,ЗА,ВАШИЯТ,КОМЕНТАР,И,ПОЗИЦИЯТА,СА.ЦИГАНИТЕ,НО,МОЛЯ,ТОВА,НЕ,СМЕ,НИЕ,БИАГОДАРИМ,ЧЕ,ВИ,ИМА,

 4. Благовест Коларов

  Похвална е инициативата на нашият съгражданин Кирил Бонев, за регистрацията на това сдружение! Преди няколко месеца по негова инициатива беше оказана помощ на съгражданката ни Любов Хаджийска. Да, хората от ромското съсловие протестират и за тях се намират средства, но за много други за които е под достойнството им да се молят за помощ, държавата не се сеща,ако не са такива будни хора като Брат Киро! Самият той може би понякога има нужда от помощ, но никога не се е оплакал,а е мислил за другите.Трябва да го последваме в това му благородно начинание!

Leave a Reply