Новини, Политика

Учредиха сдружение “Самоковци за Самоков”

инж. Петър Георгиев

По инициатива на изпълнителния директор на “Самел-90” АД инж. Петър Георгиев в Кокошковата къща на 29 август бе учредено сдружение под надслов “Самоковци за Самоков”.
Г-н Георгиев изрази изненадата си от присъствието на много хора, за които предвидените места в красивата градина не достигаха. Според него “това са хора, на които не им е безразлично какво става в нашия град.” Инициаторът подчерта изрично, че предложението му не е за създаване на политическа формация и че не прави това “за лична облага, а защото иска да помогне за постигането на нещо хубаво в Самоков”. Георгиев декларира още, че той самият няма да се кандидатира за кмет на общината.
Под ръководството на избрания председател на събранието Стоян Пашов присъстващите поканени съмишленици гласуваха за учредяване на сдружението и избраха за председател инж. Георгиев. Одобрен бе дневен ред на следващото събрание на сдружението на 17 септември: избор на управителен и контролен съвет и утвърждаване на устав и основни насоки за работа. Тогава ще се излъчат и предложенията за листата за предстоящите местни избори.
П. Георгиев благодари за доверието и изрази увереност, че всички заедно ще положат усилия за доброто бъдеще на Самоков. “Всеки може да помогне, дори само с отиването си да гласува”, изтъкна ръководителят на новото сдружение.
На чаша вино присъстващите размениха идеи за бъдещата дейност.
Евгения Попова

Leave a Reply