Ферма за 130 крави правят край Рельово

Земеделските производители братя Атанас и Щерьо Димитрови започват изграждането на нова модерна ферма за 130 крави в Рельово. Инвестицията е на стойност 1 млн. евро. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони, но има и 40 % собствено участие.
Кравефермата ще отговаря на съвременните европейски изисквания. На площ от 2 дка ще се издигне сграда за свободно боксово отглеждане. на животните, които ще се закупят от стопаните със собствени средства. Ще се изгради и доилня, оборудвана със съвременна техника. Фермата ще се развива като семейна, общо пет човека ще се грижат за кравите. Предстои поставянето на млекомат. Инициаторите предвиждат и изграждането на собствена малка мандра за преработка на млякото. Практическата работа трябва да бъде свършена през тази година.
Братя Димитрови и в момента се занимават със земеделие и животновъдство, като отглеждат крави в Рельово и обработват земя край Горни Окол. Чрез полученото от тази земеделска земя те смятат да осигуряват и изхранването  на кравите в новата ферма, които няма да се изкарват на паша.
На 12 февруари строителната площадка край Рельово бе осветена и в багера, който направи символичната първа копка, бе разбита по традиция бутилка за успех на начинанието. Зам.-кметът на общината Люба Кленова беше сред присъстващите на официалното откриване.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*