Новини, Туризъм

Филм и материали за реклама на местния туризъм ще се подготвят

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за „Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм” в изпълнение на проект: ”Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков – Долна баня – Сапарева баня” по ОП „Регионално развитие” /2007-2013 г./, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е да се разработи, както казват специалистите, интегриран регионален туристически продукт. Ще се подкрепи създаването на т. нар. туристически пакети, като се проведат и рекламни кампании на националния и международния пазар за атрактивно представяне на забележителностите на трите съседни общини.
Очаква се, че изпълнението на предвидените дейности ще повиши интереса към региона на българските и чуждестранните туристи и ще увеличи дела на приходите от това „перо” в местната икономика.

Leave a Reply