Кухня, Новини, Шарен свят

Фирма дава пример с използването на хартиени пликове

В баничарницата на ул. „Захари Хаджигюров” /Легето/ на „Чолаков-1994” ЕООД опаковат покупките в книжни пликове. Това е похвално, тъй като се намаляват отпадъците от найлонови опаковки, които в последните години замърсяват много околната среда. Знаем, че найлоновите опаковки не се разграждат, докато хартията може да се преработва и да се използва многократно.
Прекрасно би било и други фирми да последват добрия пример. Нали искаме Самоков да е хубав и чист град!

Кирил Андонов

Leave a Reply