Новини, Шарен свят

Фирма ще извърши залесяване за 62 хил. лв.

„Клен Лес 06” ЕООД бе единственият кандидат по обществената поръчка за изпълнител на дейностите по проект “Възстановяване на гори от общинския горски фонд на Община Самоков, пострадали от пожари”.
Стойността на проекта е 62 хил. лв. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Процедурата бе осъществена на 12 ноември от комисия с председател зам.-кмета Васил Сайменов. Предстои да се уточни дали фирмата ще бъде избрана за изпълнител.

Leave a Reply