Новини, Шарен свят

Фирма ще стопанисва 405 дка край Горни Окол за 4060 лв. годишно

Общо 18 имота край Горни Окол с площ от 405 дка бяха наети под наем на общински търг на 4 юни от единствения явил се кандидат – „Алфа 3 – 2004” ООД с представител Атанас Димитров. Фирмата ще плаща 4060 лв. годишен наем в продължение на 10 години.
Ден по-рано се състояха други няколко търга. За три ливади край Райово с площ близо 80 дка се явиха трима кандидати – Васил Г. Станков, Владимир Ст. Владимиров и Иван Г. Щъркелов. При начална тръжна цена от 800 лв. имотът бе спечелен от В. Станков за годишен наем от 880 лв. Новият стопанин ще ползва ливадите 5 години.
Пасище от 31 дка край Бели Искър бе наето за 250 лв. на година от единствения явил се кандидат – земеделската производителка Йорданка Николова. Там тя ще отглежда 25 млечни овце.
Годишно 72 лв. в продължение на 5 години пък ще плаща за пасище от около 9 дка в м. Луковица Васил Николов. Единственият явил се кандидат Мария Василева спечели нива от около 5 дка в Пашаница за 3 години при годишен наем от 60 лв. В Боричо нива от около 4 дка ще стопанисва за 5 години при наем от 40 лв. Ангелина Чолакова. За 2,5 дка край Продановци Георги Николов ще плаща по 27 лв. в продължение на 10 години, като ще ползва имота за трайни насаждения. За 5 години Христо Кованов пък ще ползва срещу 11 лв. годишен наем нива от 1 дка в Пашаница.
Председател на тръжната комисия бе инж. Бранимира Бодурова, директор на дирекция в Общината.
На търгове на 4 юни бяха наети и три общински имота край Широки дол. Два от тях бяха спечелени от Цветелина Терзийска. Тя ще стопанисва общо около 3 дка ниви за 5 години при наем от 38 лв. Третият имот – нива от 2 дка, бе нает от Станислав Лобутов срещу 26 лв. годишен наем.
Всички суми са без ДДС.

Leave a Reply